Heeft u ook een leuk spel? Deel hem mee met andere gebruikers

Spel Toevoegen

Beerpong

Bij beerpong is het de bedoeling om de balletjes in de bekertjes van de tegenstander te mikken.

Benodigdheden

  • Twee bekertjes
  • Pingpongballetjes
  • Een tafel

Uitvoering

Je zet eerst in een 4,3,2,1 rij de bekertjes neer op de uiteinden van de tafel. Beerpong wordt in 2 teams van minimaal 2 personen gespeeld. Team A mag beginnen. Missen bij spelers van team A dan is team B aan de beurt. Is er wel één beker geraakt dan moet team B deze leegdrinken. Was dit met een stuit dan moeten er zelfs twee bekers leeggedronken worden. Worden beide balletjes in een beker gegooid dan moeten er twee worden opgedronken en team A krijg de bal terug. Komen de balletjes in één beker dan worden er drie bekers gedronken. Het spel gaat door tot één van de team geen bekers meer heeft. Het verliezende team moet de overgebleven bekers leeg drinken.

On Fire!: als je drie keer raakt achter elkaar, mag je doorgaan tot dat je mist.

Extra shot: als het balletjes terug rolt dan mag je nog een extra shot proberen, maar wel vanaf achter je rug.

Last Change: als je bij de laatste beker bent aanbeland dan krijgt de tegenstander een extra poging gelijk te maken.

Hit-the-Island: als er 'eilandjes' zijn gevormd dan moeten erbij het raken van een eiland ook twee bekers gedronken worden.